Általános Szerződési Feltételek

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató szerződést köt, ennek tartalmát az aktuális hulladékgazdálkodással foglalkozó Önkormányzati rendelet tartalmazza.

A szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. a szerződő felek (ingatlanhasználó, közszolgáltató) megnevezése,
 2. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
 3. a teljesítés helye,
 4. az ingatlanhasználónak átadott gyűjtőedény(ek) jellemzőinek, űrtartalmának és darabszámának, valamint a gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék és biohulladék összetevőinek meghatározása,
 5. az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje,
 6. az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi,
 7. a gyűjtőedény használatának jogcíme és módja,
 8. a közszolgáltatási díj és alkalmazásának feltételei,
 9. a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módja, feltételei,
 10. a közszolgáltatás ellátását szabályozó jogszabályok meghatározása,
 11. a szerződés megkötésének helye és ideje,
 12. a szerződő felek aláírása.