Díjképzés

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam meghatározza a közszolgáltatás díjait és kifizeti a közszolgáltatóknak a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy a díj a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás hatékonyságának javítására, a kapacitások hatékony igénybevételére, a közszolgáltatás minőségének folyamatos javítására, valamint a környezetterhelés csökkentésére ösztönözzön.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egyéves, egytényezős vagy kéttényezős díjként állapítható meg, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapít meg.

Köztisztasági Egyesülés