Közérdekű adatok

Közérdekű adatok megismerése és igénylése

Az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől a közügyek és a közpénzek felhasználásáról. A közérdekű adatigénylés feltételeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályozza. 
Az Infotv. 33. § (1) bekezdése alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. 
A társaság az Infotv. 1. számú mellékletében szereplő adatokat a jogszabályi előírások figyelembe vételével közzéteszi a szervezetére, működésére és gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat (általános közzétételi lista). 

A közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet.
Az egyedi adatigénylés történhet szóban, írásban és elektronikus úton egyaránt. Szóbeli adatigénylés esetén kérjük keresse fel székhelyünket. 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket a következő elérhetőségeken keresztül fogadjuk:
Cégnév: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Postacím: 4031 Debrecen, István út 131.
email: titkarsag@dhkkft.hu

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szabályzata a közérdekű adatigénylés teljesítéséről.

Szabályzat a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

.pdf
2022

 

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

.pdf
2022

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

.pdf
2022

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

.pdf
2022

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

.pdf
2022

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó anyagok

 

III. Gazdálkodási adatok